Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Готови проекти на къщи

185.66кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4500лв

128.23 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3600 лв

248.99 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4450лв

203.84 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4800 лв.

178.39 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4700 лв

142.12 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв

227.28 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв

227.92 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 4500 лв

146 кв.м.

Цена за цялостно проектиране 3500 лв