Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Цени за проектиране на архитектурно студио "Пловдив Дизайн"

Цени за цялостно проектиране на еднофамилна къща:

 

Окончателна цена може да получите след предоставяне на изходни данни (задание за проектиране, скица-виза, писмо от ВиК и предварителен договор от енергоразпределително дружество)